СКЛАДАЄМО ГРАФІК ВІДПУСТОК

календар

Відповідно до п. 27 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства України від 20.12.1993 №455 ( із змінами):  графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік; надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відповідного державного органу управління освітою, а іншим працівникам …

Читати далі...

АЛГОРИТМ складання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу

ПВТР книга

Відповідно до ст.142 Кодексу законів про працю України трудовий розпорядок в установах, організаціях визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації на основі типових правил. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України затверджені наказом Міністерства освіти …

Читати далі...

Скорочення роботи (зміни) в нічний час сторожа дошкільного навчального закладу: консультація ЦК Профспілки

При визначенні тривалості робочого часу для працівників безпосередньо у навчальному закладі слід керуватися нижчезазначеним. Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж …

Читати далі...

Ненормований робочий день. Право на додаткову відпустку

Ненормований робочий день – особливий режим робочого часу, що встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У випадку виробничої необхідності, працівники які належать до цієї категорії, виконують роботу понад нормальну тривалість робочого часу встановлену законодавством і така робота не є надурочною. Міністерство праці та соціальної політики України, наказом від 10.10.1997 …

Читати далі...

Останні коментарі

    Статистика