АЛГОРИТМ складання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу

ПВТР книга

Відповідно до ст.142 Кодексу законів про працю України трудовий розпорядок в установах, організаціях визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації на основі типових правил. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993р № 455 ( із змінами).

ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ

складання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу

1.Ознайомитися з нормативно – правовими документами, що регламентують порядок складання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

2. Створити робочу групу для складання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

3. Ознайомити членів робочої групи з нормативно – правовими документами, що регламентують порядок складання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

4. Визначити перелік питань Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та додатки до них;

5. Проаналізувати режим роботи навчального закладу, тривалість щоденної роботи працівників навчального закладу, час початку і закінчення перерв для відпочинку і харчування для працівників різних категорій;

6. Обговорити з членами робочої групи види заохочень та стягнень, які будуть передбачені Правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу для працівників навчального закладу;

7. Обговорити проект Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу на загальних зборах колективу навчального закладу;

8. Проаналізувати відповідність проекту Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу Статуту навчального закладу та Колективному договору;

9. Проаналізувати відповідність проекту Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу Типовим правилам внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993р. № 455;

10. Оформити Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу ;

11. Подати проект Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу на погодження профспілкового комітету навчального закладу ;

12. Затвердити Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу на загальних зборах колективу навчального закладу;

13. Вивісити Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу на видному місці ( стенді, куточку тощо);

14. Ознайомлювати з Правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу осіб при прийомі на роботу, а також учнів при вступі до навчального закладу та їхніх батьків;

15. Вносити зміни за потреби до Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу на початку нового навчального року та у разі зміни умов праці, режиму роботи тощо.

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Статистика