Надання листка непрацездатності по догляду за дитиною бабусі

Лікарняний

Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності визначені в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. 455.

Відповідно до Інструкції тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності, який видається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб.

Інструкцією передбачено, що для догляду за хворим членом сім’ї листок непрацездатності видається лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд. Тобто листок непрацездатності може бути виданий і працюючій бабусі дитини, якщо вона фактично доглядає за цією дитиною.

Порядок оплата такого листка залежить від віку дитини.

 Оплата лікарняного, виданого бабусі по догляду за дитиною, 

яка не досягла 3-х років

 Згідно зі ст. 35 Закону України допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, встановлених  цим Законом.

Проте, допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.

 Оплата лікарняного, виданого бабусі по догляду за онуком (онукою) від 3-х до 14 років

 Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою  дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.

 Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування,  виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

 Оплата лікарняного, виданого бабусі по догляду за онуком (онукою) від 14 років

 Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом  сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, - не більш як за 7 календарних днів.

Юрисконсульт КМОППОіНУ

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Статистика