Працівник захворів за кордоном

лікарняний 2

Відповідно до ст. 19 Закону про соціальне страхування право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України.

 Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності.

У разі настання у застрахованих громадян України тимчасової непрацездатності під час їх перебування за межами держави допомога по тимчасовій непрацездатності призначається комісією із соціального страхування лише на підставі виданого в порядку обміну згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії (далі – ЛКК) та оформленого належним чином листка непрацездатності.

 Згідно з п. 1.12 Інструкції № 455 документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян України під час їх тимчасового перебування за межами держави, підлягають обміну на листок непрацездатності згідно з рішенням ЛКК лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання чи роботи у разі:

  • гострих захворювань і травм;
  • загостренні хронічних захворювань;
  • вагітності та пологів;
  • оперативних втручань при невідкладних станах;
  • лікування згідно з рішенням комісії Мін-охорони здоров’я України з питань направлення на лікування за кордон.

Обмін документів здійснюється на підставі перекладених на державну мову та нотаріально засвідчених документів, які підтверджують тимчасову втрату працездатності під час перебування за межами України.

Водночас рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).

 Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непраце-здатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг (частина третя ст. 30 Закону про соціальне страхування).

Також слід звернути увагу, що у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку, щорічну відпустку повинно бути продовжено або перенесено на інший період. Рішення про продовження або перенесення відпустки приймається за згодою між працівником та роботодавцем.

 

 Джерело          :http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9816

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Статистика