ПРАЦІВНИКАМ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ РОЗ’ЯСНЕНО ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПУСТКИ

Відпустка

 Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області для працівників дошкільного навчального закладу «Сонечко» (смт.Білогіря) роз’яснено вимоги законодавства про відпустки.

Зазначено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

 Тривалість щорічної основної відпустки керівних працівників навчальних та педагогічних працівників дошкільних закладів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346.

 Тривалість відпустки за посадами: завідувач, вихователь-методист, вихователь, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог становить 42 календарних днів, вчитель-дефектолог, учитель-логопед, вихователь, який працює в інклюзивній групі, асистент вихователя дошкільного навчального закладу – 56.

Тривалість відпустки помічників вихователів дошкільних навчальних закладів становить 28 календарних днів (частина 4 статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту»). Право на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі. За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються керівником закладу за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

 Враховуючи, що навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується  31 травня наступного року, а з 1 червня по 31 серпня триває оздоровчий період, вимога закону про відпустки, що щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки педагогічним працівникам надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу у дошкільному навчальному закладі не застосовується.

  Щорічні відпустки дошкільному навчальному закладі передбачаються графіком черговості надання відпусток в якому ураховуються інтереси діяльності дошкільного навчального закладу, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і керівником закладу, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

 Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про відпустки» працівникам дошкільного закладу може встановлюватись  щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

 Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюється Державною службою України з питань праці та її територіальними органами, а також іншими уповноваженими на це державними органами. Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством.

 

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Статистика