Проект Закону «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні» – Урядом не схвалено!

міністерство фінансів

Міністерство фінансів України на виконання доручень Кабінету Міністрів України розглянуло листи обласних та районних організацій профспілки працівників освіти і науки України щодо проекту Закону України «Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні» у листі до Кабінету Міністрів України, СПО об’єднань профспілок, ЦК Профспілки доповідає, що на даний час Урядом зазначений законопроект не схвалено.

 

ДАНИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПЕРЕДБАЧАВ:

Проект
(неофіційний текст)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про удосконалення норм законів з метою забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про загальну середню освіту” (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 28, ст. 230; 2014, N 2, ст. 41):

1) абзац другий частини шостої статті 11 виключити;

2) у статті 14:

частину першу та другу викласти в такій редакції:

1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів, розташованих у селах, селищах) не повинна бути нижчою 20 учнів, а у містах обласного значення та м. Києві – не менше 30.

2. У загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше десяти осіб.

частину п’яту викласти в такій редакції:

5. Кількість учнів у групах продовженого дня не повинна бути нижчою 30 учнів.

3) у частині першій статті 25:

абзаци другий – дев’ятий викласти в такій редакції:

“Педагогічне навантаження вчителя включає 20 навчальних годин з 1 липня 2015 року, з 1 липня 2016 року – 22 навчальні години протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності.

Розміри та порядок здійснення доплат за класне керівництво, перевірку зошитів, завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками встановлюються Кабінетом Міністрів України.

4) частину першу статті 45 після слів “у сфері освіти” доповнити словами “за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну фінансову політику.”.

2. У Законі України “Про позашкільну освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 46, ст. 393; 2005, N 26, ст. 1484; 2014, N 2 – 3, ст. 41):

1) у статті 18:

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

“Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у позашкільних навчальних закладах становить не менше 20 вихованців, учнів, слухачів, а у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) – не менше 15 вихованців, учнів і слухачів”.

у частині третій:

у абзаці другому після слів “позашкільну освіту” доповнити словами “за плату у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”;

абзаци четвертий і п’ятий виключити;

2) у частині 4 статті 21:

абзац третій викласти в такій редакції:

“Держава забезпечує педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства.”

3) у частині першій статті 22:

абзац перший викласти в такій редакції:

“1. Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, а також педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) становить 20 навчальних годин з 1 липня 2015 року, з 1 липня 2016 – 22 навчальні години на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Розміри та порядок здійснення доплат за завідування майстернями, навчальними кабінетами, відділами, відділеннями, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, паспортизованими музеями, навчально-дослідними ділянками, теплицями встановлюються Кабінетом Міністрів України.

4) підпункт 2) пункту 5 Прикінцевих положень виключити.

3. У Законі України “Про дошкільну освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 49, ст. 259):

1) статтю 11 доповнити частиною 7 такого змісту:

“7. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може бути здійснено у разі невідвідування дитиною дошкільного навчального закладу без поважних причин більше ніж 20 днів протягом місяця.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини із дошкільного навчального закладу.”;

2) у частині другій статті 14:

в абзацах другому – сьомому слово “до” замінити словами “не менше”,

абзац сьомий частини другої після слів “в оздоровчий період” доповнити словами “незалежно від типу групи”;

абзац восьмий та дев’ятий викласти в такій редакції:

“Групи з меншою наповнюваністю можуть формуватися за згодою батьків на платній основі.”;

3) абзац другий частини шостої статті 16 виключити;

4) абзац другий частини 3 статті 30 викласти в такій редакції:

“вихователя групи загального типу – 31 годину з 1 вересня 2015 року, з 1 вересня 2016 року – 32 години, з 1 вересня 2017 року – 33 години, з 1 вересня 2018 року – 34 години, з 1 вересня 2019 року – 35 годин, з 1 вересня 2020 року – 36 годин;”;

6) у статті 35:

частину 5 викласти в такій редакції:

“Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі з 1 січня 2015 року у розмірі, що складає 60 відсотків (у міській місцевості) та 40 відсотків (у сільській місцевості), з 1 січня 2016 року – 70 відсотків (у міській місцевості) та 50 відсотків (у сільській місцевості), з 1 січня 2017 року – у розмірі, не меншому за 80 відсотків (у міській місцевості) та не меншому за 60 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.”.

4. У Законі України “Про освіту” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2004 р., N 8, ст. 67) :

1) частину першу статті 14 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

“приймають рішення про оптимізацію мережі навчальних закладів та установ освіти з метою надання якісних послуг населенню в межах фінансового ресурсу.”;

2) частину першу статті 25 викласти у такій редакції:

“Організація та відповідальність за харчування у державних навчальних закладах покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів.”.

3) частину другу статті 35 викласти в такій редакції:

“2. Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття та безоплатне забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватися у різних типах навчальних закладів.”;

4) частину четверту статті 36 виключити;

5) частину п’яту статті 41 викласти в такій редакції:

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Статистика