Стан дотримання чинного трудового і галузевого законодавства у закладах освіти району у полі зору громадських об’єднань.

Закон України

Відповідно до Конституції України (ст.43) кожен громадянин держави має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя певним видом діяльності, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується, при цьому кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці,  на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Основні ж зобов’язання щодо представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників покладаються на професійну спілку, якій надано відповідні повноваження Законом України  «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності». 

Тож надзвичайно важливим напрямком діяльності виборних органів професійної спілки щодо вищезазначеної функції є захист трудових прав працівників через нагляд та контроль за додержанням трудового законодавства.

Повноваження профспілки щодо здійснення такого контролю, чітко визначені у ст..36,44 Конституції України, КЗпП, Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Загалом, всі державні законодавчі акти  містять понад 50 норм, що визначають права профспілкових організацій та їх комітетів, щодо участі у розгляді, узгодженні та прийняті рішень з питань соціально – трудових відносин.

Зважаючи на це,  відповідно до своїх повноважень, на виконання Постанови Ради Федерації професійних спілок України N Р-6-3 від 12 грудня 2012 року «Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства», постанови президії ЦК Профспілки від 26.02.13 № П-19-1 «Про організацію громадського контролю виборними органами Профспілки за додержанням законодавства про працю в установах і закладах освіти Полтавської області», постанови президії обкому профспілки працівників освіти і науки від 03.04.13 № П-27-3 «Про роботу щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю Глибоцьким комітетом профспілки», відповідно до плану роботи райкому профспілки працівників освіти і науки на 2013 рік було вивчено стан дотримання чинного трудового і галузевого законодавства в установах і закладах освіти району, за результатами якого

20 грудня  відбувся черговий Пленум районної організації профспілки працівників освіти і науки.

Дане питання розглянуто спільно з громадською радою з питань освіти, науки і виховання при райдержадміністрації, яку очолює член Президії райкому профспілки, колишній голова райкому профспілки, М.Г.Синжерян.

Зібрання відбулося за участі  голів первинних профспілкових організацій, членів президії райкому профспілки, голови ревізійної комісії Преутесей А.А., членів громадської ради, керівника апарату Новоселицької районної державної адміністрації Сланіни І.І. та начальника управління освіти, молоді та спорту Романчук Д.В.

У своїй доповіді, з основного питання порядку денного – «Про стан дотримання трудового, галузевого законодавства у закладах освіти району», Л.І.Єремейко зробила детальний аналіз виконання соціальними партнерами Законів України «Про освіту», «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про соціальне партнерство», «Про оплату праці», «Про зайнятість населення», «Про відпустки»,  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», «Про пенсійне забезпечення».

Про здобутки та гострі проблеми життєдіяльності освітньої галузі району, дотримання соціально – економічних гарантій, трудового законодавства, оплату і охорону праці, про спільну роботу соціальних партнерів, йшлося, як в доповіді, так і у виступах керівника апарату райдержадміністрації І.І. Сланіни, начальника управління освіти, молоді та спорту Д.В. Романчук, голови громадської ради М.Г. Синжерян, методиста з питань дошкілля Н.М.Топорчан, профспілкових лідерів первинних профспілкових організацій І.О.Шлапакової, Т.А.Ткаченко.

У прийнятій постанові, первинним профорганізаціям запропоновано розглянути дане питання на засіданнях профкомів, обрати у своїх колективах громадських інспекторів праці, ввести їх до складу шкільних комісій по трудових спорах, забезпечити обов’язкову участь представників профспілкових організацій у комісії по розслідуванні нещасних випадків, активно популяризувати серед працівників засади трудового законодавства та забезпечити соціальний супровід кожного члена профспілки.

Разом з тим, учасники зібрання затвердили «План заходів щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю  в установах освіти району» та Рішення громадської ради з питань освіти, науки і виховання, згідно якого, члени громадської ради спільно з райкомом профспілки здійснюватимуть громадський контроль за дотриманням трудового законодавства, недопущенням порушень соціально – економічних прав працюючих та ветеранів педагогічної праці, сприятимуть врахуванню громадської думки в процесі підготовки органами виконавчої влади та місцевого самоврядування рішень, пов’язаних з оптимізацією мережі навчально-виховних закладів, затвердженням бюджетних асигнувань на освіту тощо.

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Статистика