Зміни законодавства соціального захисту

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Профспілковий аналіз прийнятого закону

«Про запобігання фінансової катастрофи та створенні передумов для економічного зростання в Україні»

Переглянуто умови надання пільг на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням педагогічним, науково-педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам, працівникам закладів культури, бібліотек, музеїв, спеціалістам із захисту рослин, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу (внесено зміни до Законів України «Про освіту», «Про культуру», Основи законодавства України про охорону здоров’я, «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про захист рослин»).

Відтепер пільги даним категоріям працівників і пенсіонерів будуть надаватися за умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, визначеному Кабінетом Міністрів України (раніше пільги надавалися за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу).

Разом з тим, зміни, внесені до Закону України «Про музеї та музейну справу», не передбачають права на отримання вищезазначеної пільги пенсіонерами, які раніше працювали в музеях у цих населених пунктах і проживають у них.

Зменшується соціальна допомога, яку отримують батьки при народженні дитини. До 1 липня 2014 року, як і раніше, буде встановлюватися виплата диференційованої допомоги при народженні дитини, яка наразі нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. Тобто,

на першу дитину – 30 прожиткових мінімумів – 30 960,00 грн. (у т.ч. одноразово 10 прожиткових мінімумів – 10 320,00 грн., решта протягом 24 місяців – по 860,00 грн.)

на другу дитину – 60 прожиткових мінімумів – 61 920,00 грн. (у т.ч. одноразово 10 прожиткових мінімумів – 10320,00 грн., решта протягом 48 місяців – по 1075,00 грн.)

на третю і кожну наступну дитину – 120 прожиткових мінімумів – 123 840,00 грн. (у т.ч. одноразово 10 прожиткових мінімумів – 10 320,00 грн., решта протягом 72 місяців – по 1576,67 грн.)

Додатково призначається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може бути меншим за 130 гривень на місяць. Тобто, максимально – 1218,00 грн., мінімально – 130,00 грн.

Але з 1 липня 2014 року, відповідно новоприйнятого закону, допомога при народженні дитини буде призначатися у фіксованому розмірі 41 280,00 гривень незалежно від черговості народження дітей. При цьому виплату передбачається здійснювати одноразово у сумі 10320,00 гривень, а решту суми допомоги виплачувати протягом наступних 36 місяців рівними частинами – по 860,00 грн.

Така уніфікація підходів при наданні допомоги при народженні передбачає об’єднання допомоги при народженні з допомогою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, шляхом вилучення останньої взагалі.

Зменшення розмірів соціальної допомоги позначиться, насамперед, на сім’ях, які планували народження другої і наступних дітей, а також на малозабезпечених сім’ях, які отримували допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у максимальному розмірі. 

Негативом також є те, що допомога при народженні дитини буде виплачуватись у фіксованому розмірі – без прив’язки до прожиткового мінімуму. Таким чином не будуть враховані інфляційні зміни, а це в свою чергу негативно позначиться на життєвому рівні молодих сімей.

Звужуються пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Зокрема відтепер обмежуються нормами, встановленими законодавством, пільги щодо звільнення цих осіб і членів їх сімей, які спільно проживають з ними, від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг (згідно Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”), що значно погіршить рівень соціального захисту цієї категорії осіб.

Інші зміни, передбачені новоприйнятим Законом, направлені на економію та раціональне використання бюджетних коштів:

Передбачено зменшення загальної чисельності працівників Служби безпеки України та Управління державної охорони України (на 10%), Міністерства внутрішніх справ України (24%) з відповідним внесенням змін до профільних законів. В законі України «Про прокуратуру» зафіксовано штатну чисельність органів прокуратури України у кількісному вимірі, тоді як раніше цим законом передбачалось, що в межах фонду заробітної плати затверджує Генеральний прокурор України.

З метою наповнення бюджету Пенсійного фонду України відновлено збір на обов’язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5 % при здійсненні операцій з купівлі юридичними та фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та готівковій формі. Зазначене сприятиме збільшенню доходів спеціального фонду державного бюджету, які будуть спрямовані Пенсійному фонду України на виплату пенсій.

Переглянуто умови надання 50%-вої знижки плати за користування житлом (квартирної  плати), плати за комунальні послуги, абонентної плати за користування квартирним телефоном, безоплатного проїзду, санаторно-курортного лікування та відпочинку в санаторно-курортних закладах з пільговою оплатою вартості путівок за рахунок бюджетних коштів. Відповідні зміни внесені до законів України «Про прокуратуру», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», «Про міліцію», Кодекс цивільного захисту України

Крім того, з Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» виключено норму щодо гарантій соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей: «Нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними.»

Також призупинено дію частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якою передбачено здійснення щорічного перерахунку пенсій з 1 березня не менше як на 20 відсотків темпів зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком, але не менше зростання рівня інфляції за минулий рік. 

Знижено розміри призначення спеціальних пенсій з 80 до 70 відсотків заробітної плати, які враховуються для обчислення пенсій (внесено зміни до законів України «Про прокуратуру», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів»).

Внесено зміни до:

- Закону України «Про прокуратуру» щодо виключення норми про виплату прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності грошової допомоги у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором, слідчим прокуратури чи на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури;

- Закону України «Про державну службу» щодо виключення норми про виплату державним службовцям грошової винагороди за сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов’язків, а також щодо виплати державним службовцям у разі виходу на пенсію грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів;

- Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» щодо виключення норми про виплату у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців;

- Закону України «Про дипломатичну службу» щодо виключення норми про виплату працівникам дипломатичної служби у разі виходу на пенсію за наявності стажу державної служби не менше 10 років грошової допомоги у розмірі 10 місячних посадових окладів;

- Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо виключення норми про виплату судді, який вийшов у відставку, вихідної допомоги у розмірі 10 місячних заробітних плат за останньою посадою;

- Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якими:

- у зв’язку із зміною розміру та порядку нарахування допомоги при народженні дитини та скасуванням норми щодо надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку внесено зміни до переліку осіб, які є платниками єдиного внеску. Зокрема встановлено, що платниками єдиного внеску є особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини”;

- змінено пропорції розподілу єдиного внеску за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема, в середньому: зменшено – розмір єдиного внеску на соціальне страхування на випадок безробіття майже вдвічі та на страхування з тимчасової втрати працездатності на 10%, збільшено на 7 % – розмір єдиного внеску на страхування від нещасних випадків на виробництві і на 3 % – на пенсійне страхування.

Змінами до законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що громадянам, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, матеріальне забезпечення та соціальні послуги, передбачені цими законами, надаються за рахунок коштів, які надходять від платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування цих виплат, такий дефіцит покривається за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету м. Севастополя.

Щодо громадян України, які проживають на зазначеній території, і не отримали громадянства Російської Федерації та не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, то вони матимуть право на отримання пенсійних виплат в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, Прикінцевими положеннями Закону, зокрема, передбачено:

- набуття чинності змін, передбачених цим Законом, з 1 квітня 2014 року (за винятком окремих визначених пунктів);

- «установити, що скорочення загальної чисельності (працівників) відповідно до положень цього Закону та розрахунки із звільненими особами здійснюються до 31 грудня 2014 року», що містить загрозу порушення прав працівників, визначених статтею 116 КЗпПУ (при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення).

 

 

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Статистика